Participatieregeling

Participatieregeling
De website voor participerende uitkeringsgerechtigden van de gemeente Emmen.
Iedere inwoner van de gemeente Emmen die minder dan 110 % van het bijstandsniveau heeft kan hier op deze site op een of meer items inschrijven, en heeft dan p.p. recht op een maximale bijdrage van €125,00  per jaar.
Hiermee kunt u een lidmaatschap bij ons aanvragen.
Als u als bezoeker door welk vervelend voorval dan ook bent terecht gekomen in deze groep mensen en u wilt toch graag deelnemen aan sociale activiteiten zoals een lidmaatschap bij onze vereniging dan kunt u zich op genoemde pagina’s aanmelden. In het geval dat u in aanmerking komt voor deze regeling dan betaald de gemeente Emmen uw contributie!